| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Browse and search Google Drive and Gmail attachments (plus Dropbox and Slack files) with a unified tool for working with your cloud files. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

FrontPage

Page history last edited by Bent Ingebrigtsen 10 years, 1 month ago

 

 

"Voldapersar"

 

 

Velkommen til "Voldapersar". Dette er en hjemmeside for registrering av personlige tider på noen av de mange kjente treningsrundene i Volda-Ørsta området. Jeg vet at mange av dere tar tiden når dere er ute og trener. Dette er en oppfordring til at disse tidene kan registreres. Det vil lselvsagt ligge prestisje i å ha den beste "persen" på de ulike turene. Allikevel er dette først og fremst en konkurranse mot seg selv. Det å sammenlikne sine egne tider gjennom sesongen og fra år til år, kan forhåpentligvis gi ekstra motivasjon og glød til trenings-/mosjonsarbeidet. Det er opp til hver enkelt å oppgi den riktige tiden, vi stoler naturligvis på hverandre og til sist lurer en jo kun seg selv.

 

Så til dere som er interessert. Send tidene deres (og gjerne dato) forløpende til undertegnede på e-post:

bent(a)ingebrigtsen.me

 

Dersom dere har tips om målbare turer, ikke nøl med å gi melding til undertegnede. Hvis noen vil reservere seg mot å stå med fult navn kan vi evt. nøye oss med initialer eller pseudonum.

 

De siste oppdateringene vil være uthevet!

 

Bent Ingebrigtsen

 

 

 

Sykkel

 

 

1. Aldalen rundt - "Rimi til Rimi, motsols" (OBS! Retning)

 

 • Sykles gjennom tunnelen. Ellers skulle det ikke være rom for å ta feil av veien. 

 

2. Dinglavatnet - "Bommen på Solhøgda-Vannet"

 

 • Sykles fra bommen, langs grusveien og til kanten før du triller ned i vannet.

 

3.Rotevassetra - "Grinda - skiltet "Rotevassetra"

 

 • Grinda kommer en til etter at en har tatt av ned til Vassbotnen og så til venstre ved garden til Bjørn Rotevatn. Ca 200 meter fremme kommer en til grinda. Følg veien til en er inne på setra. 

 

4. Austefjorden rundt

 

 • Start fra fergekaia på Folkestad og så korteste vei rundt fjorden. Gjennom tunnelen. Målgang ved Rimi

 

5. Dalsfjorden- og Austefjorden rundt

 

 • Start fra fergekaia på Lauvstad. Følg Dalsfjorden rundt til Folkestad og ta så rundt Austefjorden. Hele tiden Korteste vei, også gjennom tunnelen. Målgang ved Rimi.

 

7 . Volda sentrum - Dinglavatnet

 

 • Start i krysset Snippa/Hamnegata. Sykle Snippa, Røysgata, Skjervavegen, Kårstadvegen, Røyslidvegen, Smalebakken og deretter sykkelstien opp til bommen på Solhøgda. Herfra følges veien til Dinglavatnet.

 

8. Hovdevatnet rundt 16,2 km

 

 

 • Start ved bøketreet i krysset ved Røde Kors huset. Følg Gamlevegen og deretter sykkelveien til Mork. Kjør "bakveien" på Mork gjennom industriområdet og opp i sykkelveien ved Mørebil. Følg sykkelveien gjennom undergangen/sykkeltunnelene. Kryss Hovdevegen ved NAF-stasjonen og kjør Torvmyrvegen parallellt med flyplassen. Gjennom undergangen i Hovdebygda og så følg Ytrehovdevegen forbi Hovden møbel rundt Hovdevatnet. Sykle deretter gjennom Ytrestøylen og ta til venstre mot Mork fotballbane. Avslutt ned til Mork og så samme vei tilbake til bøketreet ved Røde Korshuset. For kart, se her.

 

9. Berkneset rundt

 

 • Røde Kors huset. Sykle Gamlevegen - over gangsfeltet på Ggset. Følge hovudvegen rundt Berkneset. Ved nedkjøringa til tunnelen under fjorden tek ein av til Sjøvegen (gamlevegen) og følger denne innover og opp bakken til den møter Ytrehovdevegen. Følg så Ytrehovdevegen til den møter E39 ved møbelringen. Følg denne til egset, og så tilbake til Røde Kors huset.

 

 

 

 

 

 

 

Løp

 

 

1. Dinglavatnet

 

 • Start ved bommen på Solhøgda. Følg grusveien hele tiden. Målgang på kanten før du bikker ned i Dinglavatnet.

 

 2. Melshornet 4,4 km - 640 høydemeter

 

 • Start ved bommen på Solhøgda. Følg grusvein til pumpehuset før Dinglavatnet. Ta av og følg råsa til toppen. Tiden måles til høgste varden. NB! Det er litt før den vanlige varden der sikteskiva står! For kart, se her.

 

3. Rotevatnet rundt 6,5 km - 50 høydemeter

 

 • Start ved Kiwi. Følg sykkestien langs riksveien. Denne går ned til undergangen fra Rotset. Ta da veien videre forran Brænde-lageret. Deretter korteste vei langs vannet og ned til Kiwi

 

 4. Rotsehornet opp 1,6 km - 535 høydemeter

 

 • Start ved grinda som står på toppen av den lille bakken fra parkerinsgplassen ved tunnelinngangen. Målgang på toppvarden. For kart, se her.

 

5. Rotsethornet "Grand Tour"

 

 • Følg ruta til Rotsethornet slik den er beskrevet over. Fra toppvarden følg råsa videre innover og stup ned i Lisjedalen. Når du møter skogsveien følger du denne ned til Rotevatnet. Stranda bortover og så opp veien som går tilbake til start.

 

6. Helgehornet opp!

 

 • Start der råsa starter ved skytterhuset. Målgang ved toppvarden.

 

 8. Rotevassætra 6,5 km - 340 høydemeter.

 

 • Start ved rundkjøringa ved Kiwi. Løp opp til Heltnesundet og ta veien ned mot Vassbotnen. Ved garden til Bjørn Rotevatn tar du til venstre og følger skogsveien gjennom grinda til sætra. Målgang når du kommer in på setretunet. For kart, se her!

 

9. Vikeskåla - Ørsta

 

 • Start fra bommen ved vasshuset i Ørsta. Følge korteste vei opp bakken og målgang ved tunnel-døra i Vikeskåla

 

10. Vallahornet 

 

 • Start ved grinda ved vassmagasinet (140 moh). Veien til 3, pumpestasjonen via stien over elva. Følg heretter godt merka sti til hytta og enda et par hundre høydemeter (samme vei som Saudehornet Rett Opp), så skrått til høyre på godt merket sti rett til toppen av Vallahornet (840 moh).

 

11. Vallasetra

 

 • Start og mål ved Kiwi, Vallabøen.  Følg vegen fram dalen på Vallasida (forbi Nupen),  over brua framme på Vallasetra, ned dalen på Mossida og tilbake til mål ved Kiwi Vallabøen.

 

12. "2,5" 2,5 km - 40 høydemeter

 

 • Dette er en mye brukt kondisjonstest ved Volda ungdomskule. Jeg er oppfordret av elever ved skolen om å lage en "Voldapers" av denne ruta. Starten er utenfor den gamle gymsalen på oversiden av ungdomskulen (Porsemyrvegen). Løp deretter mot Elvadalen og følg sykkelstien til 60-skiltet i Heltensundet. Retur samme vei. For kart, se her.

 

 

 

 

 

 

Rulleski

 

 

1. Berkneset rundt 

 

 

 • Fra krysset der veien kommer ned fra Furene (mellom Tess og Volda Fiskemat) og veien ut til Berknes. Følg asfaltveien rundt Berkneset. Når du kommer til nye tunnellen går du ut på hovedveien og følger den gjennom Hovdevaten- og Morkaåstunnelen. Etter rundkjøringen i Furene, inn på veien ned mellom Tess og Volda Fiskemat. Målgang som start.

 

 

 

 

 

 

Ski - telemark/randone

 

 

1. Melshornet fra Solhøgda

 

 

 • Fra bommen på Solhøgda følges veien til pumpehuset ved Dinglavatnet. Herfra er det korteste vei som gjelder. Målgang ved varden med "sikteskiva".

 

2. Melshornet fra Helgatun

 

 

 • Start ved veikanten ved Helgatun. Følg turløypa til toppen.

 

 3. Nivane i Ørsta

 

 

 • Start ved porten nede ved nederste vannhuset. Målang ved toppvarden.

 

 4. Saudehornet

 

 

 • Start ved porten nede ved nederste vannhuset. Målang ved toppvarden.

 

 

 

 

 

 

Sykkel/løp

 

 

1. Helgehornet

 

 

 • Start med sykkel fra krysset Snippa/Havnegata i Volda Sentrum. Sykle til parkeringen ved skytebannen i Sollidalen. Herfra til fots til toppvarden på Helgehornet. Målgang når du er tilbake ved start.

 

 2. Lidaveten

 

 

 • Start med sykkel fra krysset Snippa/Havnegata i Volda Sentrum. Sykel til Eidheim og så langt du kommer opp bakkene med sykkel. Spring resten til fots opp råsa til toppvarden. Målgang når du er tilbake ved start.

  

 

 

 

 

 

Svømming

 

 

1. 100 meter fri

 

 

 • Klassisk distanse i basseng 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.